Škola volá

Kategória: Aktuality

Stíchlo pole, zavial vietor,
škola brány otvára.
Všetkých žiakov veľkých, malých,
do náručia zvoláva.

       

        

Dnes sa ruch a zhon rozliehal aj z našej školy ako to už býva každého prvého septembra, keď sa otvorí školská brána a všetkých žiakov do náručia zvoláva. Po letných prázdninách znovu sa zoskupili spolužiaci vo svojich laviciach, ktoré akoby iba včera opustili s úsmevom na tvári.

Zhora a či oddola
prišiel rozkaz do dvora,
či sa páči, či sa nie,
že sa začne učenie.

Našich žiakov čaká hľadanie nových pojmov, vzorov, udalostí … odhalenie nových svetadielov, chemických značiek …

Novinkou sú naši najmladší, ktorých sme slávnostne privítali s priliehavým programom a tak sme ich zaviedli do školského života. Úspešné školenie im zaželala úradujúca riaditeľka, Vlasta Werleová, predseda Obce Srđan Simić a predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová Melichová, ktorá v mene Matice odovzdala našim prvákom školské tašky. Zmätených prváčikov si prevzali ich pani učieľky Daniela Tatliaková, Jarmila Durgalová, Mária Benková a Zuzana Fabianová a zaviedli ich do učební, v ktorých budú získavať nové vedomosti a nadvezovať nové kamarátstva.

Želáme im mnoho pekných chvíľ a ešte viac nových vedomostí.