Naši v Maďarsku a na Slovensku

Kategória: Aktuality

Od 17. mája do 20. mája 2016 šestnásť našich piatakov a šiestakov (Stanislav Koruniak, Suzana Mandáčová, Robertína Pucková, Andrej Gedelovský, Dávid Opavský, Sára Andrášiková, Adela Beníková, Maja Vrbovská, Dajana Ilićová, Aneta Brtková, Dajana-Jana Brnová, Ivana Lomenová, Ema Turanová, Daniel Hodolič, Iveta Kaňová a Peter Opavský) spolu so svojími triednymi učiteľkami Máriou Andrášikovou a Danielou Triaškovou absolvovali neobvyklý a nezabudnuteľný výlet, keď navštívili rovesníkov z Maďarska zo Slovenskej základnej školy, materskej školy a kolégia v Sarvaši.

Najprv pobudli na Májovom podujatí v Sarvaši. Bol to projekt, ktorého autorom a nositeľom bola sarvašská slovenská škola a finančne ho podporil ÚSŽZ. Pobyt v Sarvaši zahrnul okrem úradných stretnutí v hostiteľskej škole i spoznávanie zaujímavých miest v tomto viactisícovom meste Békešskej župy. V sarvašskom Arboréte (botanická záhrada) sa naši a sarvašskí žiaci zúčastnili na literárnom podujatí pod názvom Pod stromami, kde piatak Stanislav Koruniak prečítal svoju báseň a dostal primeranú odmenu. Tu mali príležitosť zúčastniť sa Sokoliarskych hier a obdivovať zmenšené kópie budov v interaktívnom maketovom parku Mini Maďarsko. Užili si aj plavbu loďou a nad vodnou hladinou obdivovali sarvašské vodné divadlo. Najväčšou atrakciou bol táborový oheň s početnými akciami a športovými hrami.

Vo štvrtok 19. mája 2016 spoločným autobusom úhrne 50 žiakov so svojími učiteľkami vycestovali do Košíc. Pobyt v metropole východného Slovenska zostane petrovským žiakom dlho v krásnej spomienke. Získali nielen dojmy z najväčšej gotickej katedrály na Slovensku – Domu svätej Alžbety, z Kaplnky sv. Michala, z neďalekého mestečka Herľany, ale i zážitky z košického ZOO.

Bola to úspešná vrstovnícka družba, ktorá dlho nevybledne zo spomienok petrovských žiakov.

 

Prečítané: 485x