Detský zväz

Kategória: Žiacke organizácie

Detský zväz Základnej školy Jána Čajaka je výchovno- vzdelávacia a spoločenská organizácia detí našej školy. Založený je 05. októbra 1990. roku. Zoskupuje deti od I. po VIII. ročník počas voľného času. Všetci žiaci sú členovia DZ.

Čítať ďalej: Detský zväz

Dorast Červeného kríža

Kategória: Žiacke organizácie

DČK na Základnej škole Jána Čajaka pôsobí ako pobočka Obecnej organizácie ČK Báčsky Petrovec. Rôzne aktivity sa realizujú podľa vopred určeného plánu a programu na danný školský rok s cieľom edukácie a vzdelávania žiakov v doméne zásad a princípov ČK.

Medzi každoročne zaplánované akcie patrí účasť v plánovaní a realizácii humanitného jesenného programu pre našich starších občanov pod názvom Slnečná jeseň života. Tiež v spolupráci s MO ČK zúčastňujeme sa v akcii darcovstva krvi, pomáhame žiakom zo sociálne ohrozených rodín, už či finančne, alebo šatstvom. Zúčastňujeme sa v boji proti distrofii peňažnou zbierkou našich žiakov. Vypracovaním násteniek spracúvame témy a dátumy viazané za ČK, poúčame žiakov o zákerných chorobách a ich prevencii. Organizujeme literárne a výtvarné súťaže na rôzne témy z doménu ČK.

Čítať ďalej: Dorast Červeného kríža

Žiacky parlament

Kategória: Žiacke organizácie
Žiacky parlament, september 2015

Na našej škole okrem iných žiackych organizácií pôsobí Žiacky parlament. Založený bol 6. decembra 2005 roku. Iniciátori formovania parlamentu a zároveň mentori boli psychologička Biljana Drakulićová a profesorka slovenského jazyka Mária Andrášiková. Členovia Žiackeho parlamentu sú po dvaja žiaci z každej triedy siedmeho a ôsmeho  ročníka. Neskoršie mentorstvo prevzali psychologička Nataša Beratová, profesorka zemepisu Mária Pálenkášová a profesorka Zdenka Dudićová a po nich profesorka slovenského jazyka Jarmila Pantelićová a profesor dejepisu Ján Benda. V tomto školskom roku po piaty krát vedenie parlamentu majú na starosti profesorka anglického jazyka Danijela Lešťanová a profesor dejepisu Ján Benda. Pravidlá o práci Žiackeho parlamentu sú regulované štatútom, ktorý je platný na Základných školách. Žiaci sa na prvej schôdze Žiackeho parlamentu ihneď na začiatku školského roka oboznámia s pravidlami Žiackeho parlamentu ako i s povinnosťami a záväzkami počas celého školského roku a zvolia si vedenie na ten školský rok.

Čítať ďalej: Žiacky parlament