School Days issue #31

Kategória: School Days

School Days Magazine

Read issue #31

Čítať ďalej: School Days issue #31

School Days - časopis v anglickom jazyku

Kategória: School Days

Prečo časopis?  
 
Potreba založiť si časopis v anglickom jazyku žiakov i učiteľov na našej základnej škole vznikla spontánne. V období prekonávania bariér a hraníc, tak štátnych ako i kultúrnych a samym tým i jazykových, v období plného rozmachu informatiky a informačných technológií, permanentného učenia, v období  komunikatívneho prístupu vo vyučovaní cudzích jazykov a prízvukovania dôležitosti motivácie a uvádzania inovácií v edukačnom procese, idea o vydávaní nášho školského časopisu v anglickom jazyku School Days doposiaľ jedinečného žiackeho magazínu  tohto druhu na našich priestoroch, bol iba logický krok dopredu v procese vzdelávania a výchovy na našej škole.

Čítať ďalej: School Days - časopis v anglickom jazyku

School Days issue #29

Kategória: School Days

School Days Magazine

Read issue #29

Čítať ďalej: School Days issue #29

School Days issue #30

Kategória: School Days

School Days Magazine

Read issue #30

Čítať ďalej: School Days issue #30

School Days issue #28

Kategória: School Days

School Days Magazine

Read issue #28

Čítať ďalej: School Days issue #28