Okienko #105

Kategória: Okienko

Okienko č.105 December 2016

Čítať ďalej: Okienko #105

Okienko #104

Kategória: Okienko

Okienko č. 104 máj 2016

Čítať ďalej: Okienko #104

Okienko #103

Kategória: Okienko

Okienko č.103 December 2015

Čítať ďalej: Okienko #103

PETROVSKÉ OKIENKO

Kategória: Okienko

Do pomerne bohatých dejín detských časopisov vo Vojvodine možno zaradiť aj školský časopis Okienko. Tento časopis Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci vychováva, poúča, rozvíja tvorivosť žiakov (slohovú a výtvarnú) a u žiakov pestuje lásku k materinskému jazyku.

Školský časopis Okienko, časopis žiakov a učiteľov na petrovskej základnej škole vychádza už dvadsaťštyri rokov. Presnejšie prvé číslo Okienka vyšlo v roku 1985 a odvtedy sa v ňom udiali mnohé zmeny. Prvé čísla boli robené pomocou blany a cyklostilu, potom na osobitnom rozmnožovacom stroji. Neskoršie sa prešlo na oxeroxovanie a dnes sa Okienko robí na počítači.

Čítať ďalej: PETROVSKÉ OKIENKO

Okienko #102

Kategória: Okienko

Okienko č.102 Máj 2015

Čítať ďalej: Okienko #102