Administrácia

Kategória: Pracovníci školy

Meno a priezvisko: Ján Brna
Odborné vzdelanie: Profesor triednej výučby
Pracovné miesto: riaditeľ školy
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1985

Meno a priezvisko: Janka Struhárová
Odborné vzdelanie: Školský pedagóg
Pracovné miesto: školská pedagogička
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2005

Meno a priezvisko: Natalija Berat
Odborné vzdelanie: Diplomovaný psychológ
Pracovné miesto: školský psychológ
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2006

Meno a priezvisko: Zuzana Maglovská
Odborné vzdelanie: Právnik
Pracovné miesto: od roku 1984-2006 tajomníčka, v súčasnosti administratívna referentka
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1984

Meno a priezvisko: Katarína Slavková
Odborné vzdelanie: Ekonomist
Pracovné miesto: šéf účtovníctva
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2003

Meno a priezvisko: Vlasta Bohušová
Odborné vzdelanie: Diplomovaný právnik
Pracovné miesto: sekretar
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2006