Učitelia

Kategória: Pracovníci školy

Meno a priezvisko: Mária Andrášiková
Odborné vzdelanie: vysoké (Profesor slovenského jazyka a literatúry)
Pracovné miesto: učiteľka slovenského jazyka
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1990
Krúžok: Novinársky krúžok

Meno a priezvisko: Vesna Valihorová-Filipovićová
Odborné vzdelanie: Profesor slovenského jazyka
Pracovné miesto: učiteľka slovenského jazyka
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2003
Krúžok: Literárny krúžok
Meno a priezvisko: Jarmila Pantelić
Odborné vzdelanie: Profesor slovenského jazyka a literatúry
Pracovné miesto: učiteľka slovenského jazyka
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2006
Krúžok: Dramatický krúžok

Meno a priezvisko: Anna Lačoková
Odborné vzdelanie: Peofesor juhoslovenských literatúr
Pracovné miesto: učiteľka srbského jazyka
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1990
Krúžok: Literárny krúžok v srbskom jazyku

Meno a priezvisko:Gordana Milićević
Odborné vzdelanie: Profesor juhoslovenských literatúr a srbského jazyka
Pracovné miesto: učiteľka srbského jazyka
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2006
Krúžok: literárny a novinársky
Meno a priezvisko: Branislava Bukvić
Odborné vzdelanie: vysoké, Fylozofická fakulta
Pracovné miesto: učiteľka srbského jazyka a literatúry
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2006
Krúžok: Novinársky krúžok
Meno a priezvisko: Ivona Hansman
Odborné vzdelanie: Profesor anglického jazyka
Pracovné miesto: profesorka anglického jazyka
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2003
Krúžok: anglický krúžok
  Meno a priezvisko: Danijela Lešťanová
Odborné vzdelanie: Prof. anglíckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
Pracovné miesto: učiteľka anglíckého jazyka
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2006
Krúžok: anglický krúžok
  Meno a priezvisko: Daniela Triašková
Odborné vzdelanie: Diplomovaný grafik - Profesor výtvarnej kultúry
Pracovné miesto: učiteľka výtvarnej kultúry
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2007
Krúžok: Výtvarny krúžok
  Meno a priezvisko: Meriena Stankovićová-Kriváková
Odborné vzdelanie: Diplomovaný muzikológ
Pracovné miesto: učiteľka hudobnej kultúry
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1989
Krúžok: Spevácka skupina, folklór, chór vyšších ročníkov
  Meno a priezvisko: Ján Benda
Odborné vzdelanie: Profesor dejepisu
Pracovné miesto: učiteľ dejepisu
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2007
Krúžok: Dejepisný krúžok
Meno a priezvisko: Mária Pálenkášová
Odborné vzdelanie: Profesor zemepisu
Pracovné miesto: učiteľka zemepisu
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2005
Krúžok: Zemepisný krúžok

Meno a priezvisko: Sonja Antanasijević
Odborné vzdelanie: Profesor zemepisu
Pracovné miesto: učiteľka zemepisu
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2008
Krúžok:

 

  Meno a priezvisko: Zdenka Dudić
Odborné vzdelanie: Diplomovaný matematik - matematika financií
Pracovné miesto: učiteľka matematiky
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2005
Krúžok: Matematický krúžok
  Meno a priezvisko: Mária Vranková-Stracinská
Odborné vzdelanie: Diplomovaný biológ
Pracovné miesto: učiteľka biológie
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1982
Krúžok: Biologický krúžok
  Meno a priezvisko: Andrej Medveď
Odborné vzdelanie: Diplomovaný biológ
Pracovné miesto: učiteľ biológie
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2005
Krúžok: Ekologický krúžok
  Meno a priezvisko: Jaroslav Chlpka
Odborné vzdelanie: Profesor chémie a Dipl. inžinier chémie
Pracovné miesto: učiteľ chémie
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2006
Krúžok: Chemický krúžok
  Meno a priezvisko: Jaroslav Lekár
Odborné vzdelanie: Profesor techniky
Pracovné miesto: učiteľ technického a informatického vzdelávania
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2008
Krúžok:
  Meno a priezvisko: Samuel Poniger
Odborné vzdelanie: Fakulta telesnej výchovy a športu
Pracovné miesto: učiteľ telesnej výchovy a športu
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1996
Krúžok: Fudbalový, Basketbalový, Volejbalový a Korčuľovanie
  Meno a priezvisko: Miroslav Jašo
Odborné vzdelanie: Vysoké odborné vzdelanir
Pracovné miesto: učiteľ telesnej výchovy
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2006
Krúžok: Volejbal
  Meno a priezvisko: Maja Lačoková
Odborné vzdelanie: Profesor nemeckého jazyka a literatúry
Pracovné miesto: učiteľka nemeckého jazyka
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2007
Krúžok: Nemecký krúžok
  Meno a priezvisko: Mária Milenković
Odborné vzdelanie: Master profesor informatiky a techniky
Pracovné miesto: učiteľka technického a informatického vzdelávania
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2007
Krúžok: Informatický krúžok
  Meno a priezvisko: Miloš Krstovski
Odborné vzdelanie: vysoké, Učiteľská fakulta
Pracovné miesto: mediatekár
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2007
Krúžok: Šachový krúžok

Meno a priezvisko: Daniela Tatliak
Odborné vzdelanie: vysoké, Učiteľská fakulta
Pracovné miesto: učiteľka triednej výučby
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1998
Krúžok: Športový krúžok - nižšie ročníky

  Meno a priezvisko: Vlasta Werleová       
Odborné vzdelanie: vysoké, Učiteľská fakulta
Pracovné miesto: učiteľka triednej výučby
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1982
Krúžok: zástupkyňa riaditeľa
Meno a priezvisko: Mária Benková
Odborné vzdelanie: Profesor triednej výučby
Pracovné miesto: učiteľka triednej výučby
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1992
Krúžok: Matematický krúžok
Meno a priezvisko: Anna Lovásová
Odborné vzdelanie: vysoké, Učiteľská fakulta
Pracovné miesto: učiteľka triednej vúčby
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1985
Krúžok: Tanečný krúžok
Meno a priezvisko: Vlasta Lomenová
Odborné vzdelanie: vysoké, učiteľská fakulta
Pracovné miesto: učiteľka triednej výučby
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1998
Krúžok: Športový krúžok - nižšie ročníky
Meno a priezvisko: Milinka Krajčíková
Odborné vzdelanie: vysoké, Profesor triednej výučby
Pracovné miesto: učiteľka triednej výučby
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1995
Krúžok: Ekologický krúžok
Meno a priezvisko: Jasna Ožvát
Odborné vzdelanie: Profesor triednej výučby
Pracovné miesto: učiteľka triednej vúčby
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1995
Krúžok: Literárny krúžok pre nižšie triedy v srbskom jazyku
Meno a priezvisko: Vlastislava Lekárová
Odborné vzdelanie: Učiteľka triednej výučby
Pracovné miesto: učiteľka triednaj výučby
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1994
Krúžok:
Meno a priezvisko: Danka Nakićová
Odborné vzdelanie: vysoké, Profesor triednej výučby
Pracovné miesto: učiteľka triednej výučby
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1989
Krúžok: Pestrý program
Meno a priezvisko: Vlastislav Urbanček
Odborné vzdelanie: vysoké, Profesor triednej výučby
Pracovné miesto: učiteľ triednej výučby
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1983
Krúžok:
Meno a priezvisko: Marianna Topoľská
Odborné vzdelanie: Profesor triednej výučby
Pracovné miesto: učiteľka nižších ročníkov
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1994
Krúžok: Literárny - nižšie ročníky (srbský jazyk) 
Meno a priezvisko: Miluška Anušjaková-Majerová
Odborné vzdelanie: Profesor triednej výuky
Pracovné miesto: učiteľka nižších tried
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1989
Krúžok: Recitačný 
Meno a priezvisko: Milina Ferková
Odborné vzdelanie: Vysoká škola
Pracovné miesto: učiteľka triednej výučby
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1995
Krúžok: Športový krúžok
Meno a priezvisko: Pavel Bažík
Odborné vzdelanie: Profesor triednej vúčby
Pracovné miesto: učiteľ telesnej výchovy I.- IV. ročník
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1999
Krúžok: Stolnotenisový krúžok
Meno a priezvisko: Zuzana Fabianová
Odborné vzdelanie: Profesor triednej výučby
Pracovné miesto: oligifrenopedagóg
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2004
Krúžok: Folklór a Reedukácia psychomotoriky
Meno a priezvisko: Jana Kopčoková-Gániová
Odborné vzdelanie: vysoké, Profesor triednej výučby
Pracovné miesto: oligofrenopedagog
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1997
Krúžok: Pestrý program
  Meno a priezvisko: Ana Bakoš
Odborné vzdelanie: Profesor triednej výučby
Pracovné miesto: oligofrenopedagog
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1992
Krúžok: Šykovné ruky
  Meno a priezvisko: Vierka Šusterová
Odborné vzdelanie: Profesor triednej výučby
Pracovné miesto: učiteľka v predĺženom pobyte
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2006
Krúžok: Detský zväz
Meno a priezvisko: Jarmila Durgalová
Odborné vzdelanie: Profesor triednej výučby
Pracovné miesto: učiteľka v predĺženom pobyte
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2006
Krúžok: Detský zväz