Administrácia

Kategória: Pracovníci školy

Meno a priezvisko: Ján Brna
Odborné vzdelanie: Profesor triednej výučby
Pracovné miesto: riaditeľ školy
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1985

Meno a priezvisko: Janka Struhárová
Odborné vzdelanie: Školský pedagóg
Pracovné miesto: školská pedagogička
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2005

Meno a priezvisko: Natalija Berat
Odborné vzdelanie: Diplomovaný psychológ
Pracovné miesto: školský psychológ
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2006

Meno a priezvisko: Zuzana Maglovská
Odborné vzdelanie: Právnik
Pracovné miesto: od roku 1984-2006 tajomníčka, v súčasnosti administratívna referentka
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1984

Meno a priezvisko: Katarína Slavková
Odborné vzdelanie: Ekonomist
Pracovné miesto: šéf účtovníctva
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2003

Meno a priezvisko: Vlasta Bohušová
Odborné vzdelanie: Diplomovaný právnik
Pracovné miesto: sekretar
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2006

 

Učitelia

Kategória: Pracovníci školy

Meno a priezvisko: Mária Andrášiková
Odborné vzdelanie: vysoké (Profesor slovenského jazyka a literatúry)
Pracovné miesto: učiteľka slovenského jazyka
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1990
Krúžok: Novinársky krúžok

Meno a priezvisko: Vesna Valihorová-Filipovićová
Odborné vzdelanie: Profesor slovenského jazyka
Pracovné miesto: učiteľka slovenského jazyka
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2003
Krúžok: Literárny krúžok
Meno a priezvisko: Jarmila Pantelić
Odborné vzdelanie: Profesor slovenského jazyka a literatúry
Pracovné miesto: učiteľka slovenského jazyka
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2006
Krúžok: Dramatický krúžok

Meno a priezvisko: Anna Lačoková
Odborné vzdelanie: Peofesor juhoslovenských literatúr
Pracovné miesto: učiteľka srbského jazyka
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1990
Krúžok: Literárny krúžok v srbskom jazyku

Meno a priezvisko:Gordana Milićević
Odborné vzdelanie: Profesor juhoslovenských literatúr a srbského jazyka
Pracovné miesto: učiteľka srbského jazyka
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2006
Krúžok: literárny a novinársky
Meno a priezvisko: Branislava Bukvić
Odborné vzdelanie: vysoké, Fylozofická fakulta
Pracovné miesto: učiteľka srbského jazyka a literatúry
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2006
Krúžok: Novinársky krúžok
Meno a priezvisko: Ivona Hansman
Odborné vzdelanie: Profesor anglického jazyka
Pracovné miesto: profesorka anglického jazyka
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2003
Krúžok: anglický krúžok
  Meno a priezvisko: Danijela Lešťanová
Odborné vzdelanie: Prof. anglíckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
Pracovné miesto: učiteľka anglíckého jazyka
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2006
Krúžok: anglický krúžok
  Meno a priezvisko: Daniela Triašková
Odborné vzdelanie: Diplomovaný grafik - Profesor výtvarnej kultúry
Pracovné miesto: učiteľka výtvarnej kultúry
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2007
Krúžok: Výtvarny krúžok
  Meno a priezvisko: Meriena Stankovićová-Kriváková
Odborné vzdelanie: Diplomovaný muzikológ
Pracovné miesto: učiteľka hudobnej kultúry
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 1989
Krúžok: Spevácka skupina, folklór, chór vyšších ročníkov
  Meno a priezvisko: Ján Benda
Odborné vzdelanie: Profesor dejepisu
Pracovné miesto: učiteľ dejepisu
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2007
Krúžok: Dejepisný krúžok
Meno a priezvisko: Mária Pálenkášová
Odborné vzdelanie: Profesor zemepisu
Pracovné miesto: učiteľka zemepisu
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2005
Krúžok: Zemepisný krúžok

Meno a priezvisko: Sonja Antanasijević
Odborné vzdelanie: Profesor zemepisu
Pracovné miesto: učiteľka zemepisu
V ktorom roku ste sa zamestnali na tejto škole: 2008
Krúžok:

 

Čítať ďalej: Učitelia