Oznámenie


.

Citaty

Nie je choroba milovať, ale nemilovať.
Sokrates

Jan Čajak Základná Škola

Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

 

Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

     Po príchode na Dolnú zem do Vojvodiny, predkovia dnešných Petrovčanov boli zatažení početnými problémami a starosťami. I napriek tomu, dávali dôraz na gramotnost svojich detí a zmohli sily, aby hned' po príchode na tieto priestory už roku 1745 otvorili školu s jednou triedou a jedným učitelom.

Vzdelávanie za mier

Prevencia násilia v multietnických školách vo Vojvodine je vzdelávací projekt, ktorý sa realizuje v rámci globálneho partnerstva krajín západného Balkánu (GPPAC). Vo Vojvodine je do neho zapojených šesť škôl, medzi ktorými je aj Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Projekt finančne podporuje Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Belehrade a jeho cieľom je oboznamovanie učiteľov a žiakov so súčasnými metódami prevencie násilia. Včera vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec zorganizovali preto tribúnu pod názvom Cesta k bezpečnej škole – prevencia násilia cestou vzdelávania za mier. Pripravili ju predstavitelia Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja Republiky Srbsko, Ministerstva školstva Čiernej Hory ako i predstavitelia mimovládnej organizácie Nansen Dialogue Centre Serbia a Nansen Dialogue Centre Montenegro.

 

Detský týždeň – dobročinnosť nikdy dosť

 Padajú listy v záhrade, v lese. A každý list nám rozprávku nesie.

Jeden o jari, druhý o lete, že prišla jeseň, o tom už viete.

 

Tak každoročne z jesene, práve v dňoch Detského týždňa, žiaci a učitelia základnej školy Jána Čajaka poriadajú koncert humanitárneho charakteru.

Info


.

 • Seminár pre žiakov

  Seminár pre žiakov

 • Dorast Červeného kríža

  Dorast Červeného kríža

 • Detský zväz

  Detský zväz

 • Osobný preukaz školy

  Osobný preukaz školy

Seminár pre žiakov

Seminár pre žiakov

KOMPARÁCIOU  K  LEPŠIEMU  VÝSLEDKU

II. seminár pre žiakov - členov redakcií školských časopisov

 

         V sobotu 13. novembra 2010 v priestoroch ZŠ Jána Čajaka V Báčskom... Read more...

Dorast Červeného kríža

Dorast Červeného kríža

DČK na Základnej škole Jána Čajaka pôsobí ako pobočka Obecnej organizácie ČK Báčsky Petrovec. Rôzne aktivity sa realizujú podľa vopred určeného plánu a programu na danný školský rok s cieľom edukácie a vzdelávania žiakov v doméne zásad a princípov ČK.

Read more...

Detský zväz

Detský zväz

Detskýzväz Základnej školy Jána Čajaka je výchovno- vzdelávacia a spoločenská organizácia detí našej školy. Založený je 05. októbra 1990. roku. Zoskupuje deti od I. po VIII. ročník počas voľného času. Všetci žiaci sú členovia DZ.

Každoročne sa realizujú rôzne aktivity podľa vopred vypraco... Read more...

Osobný preukaz školy

Osobný preukaz školy
Základná škola Jána Čajaka v Petrovci je jedna z najväčších škôl so slovenskou vyučovacou rečou  mimo hraníc Slovenskej repuliky.
Jestvuje viac ako 260 rokov a od roku 1958 nesie meno nášho slovenského učiteľa, spisovateľa, publicistu a národovca Jána Čajaka.... Read more...
Previous
Next