Oznámenie-------------------

Citaty

Len deti, ktoré neposlúchajú, môžu sa stať lepšími, než sú ich rodičia.
Dušan Radovič

Jan Čajak Základná Škola

Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

 

Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

     Po príchode na Dolnú zem do Vojvodiny, predkovia dnešných Petrovčanov boli zatažení početnými problémami a starosťami. I napriek tomu, dávali dôraz na gramotnost svojich detí a zmohli sily, aby hned' po príchode na tieto priestory už roku 1745 otvorili školu s jednou triedou a jedným učitelom.

Čajakovský čaroslov

S veľkým potešením Vás informujeme, že vyšlo 5. číslo internetového Čaroslovu, jedinečného časopisu žiakov slovenských škôl vo Vojvodine, ktoré je venované Jánovi Čajakovi.

 

Aktuálne číslo je tematické a nesie sa v duchu osláv 150. výročia narodenia (2013) a 70. výročia umrtia (2014) zaslúžileho učiteľa, spisovateľa, redaktora, ústrednej osobnosti kultúrnej a osvetovej aktivity vojvodinských dolnozemských Slovákov - Jánovi Čajakovi.

Info


.

 • Seminár pre žiakov

  Seminár pre žiakov

 • Dorast Červeného kríža

  Dorast Červeného kríža

 • Detský zväz

  Detský zväz

 • Osobný preukaz školy

  Osobný preukaz školy

Seminár pre žiakov

Seminár pre žiakov

KOMPARÁCIOU  K  LEPŠIEMU  VÝSLEDKU

II. seminár pre žiakov - členov redakcií školských časopisov

 

         V sobotu 13. novembra 2010 v priestoroch ZŠ Jána Čajaka V Báčskom... Read more...

Dorast Červeného kríža

Dorast Červeného kríža

DČK na Základnej škole Jána Čajaka pôsobí ako pobočka Obecnej organizácie ČK Báčsky Petrovec. Rôzne aktivity sa realizujú podľa vopred určeného plánu a programu na danný školský rok s cieľom edukácie a vzdelávania žiakov v doméne zásad a princípov ČK.

Read more...

Detský zväz

Detský zväz

Detskýzväz Základnej školy Jána Čajaka je výchovno- vzdelávacia a spoločenská organizácia detí našej školy. Založený je 05. októbra 1990. roku. Zoskupuje deti od I. po VIII. ročník počas voľného času. Všetci žiaci sú členovia DZ.

Každoročne sa realizujú rôzne aktivity podľa vopred vypraco... Read more...

Osobný preukaz školy

Osobný preukaz školy
Základná škola Jána Čajaka v Petrovci je jedna z najväčších škôl so slovenskou vyučovacou rečou  mimo hraníc Slovenskej repuliky.
Jestvuje viac ako 260 rokov a od roku 1958 nesie meno nášho slovenského učiteľa, spisovateľa, publicistu a národovca Jána Čajaka.... Read more...
Previous
Next