Oznámenie


Štátny projekt SigurNETica, ktorého podporovateľ je Ministerstvo telekomunikácií, vypisuje súbeh na tému Bezpečnosť detí na internete. Najlepší budú odmenení.
Je to súbeh s najcennejšími odmenami doteraz na danú tému ( laptop, tablet, digitálny fotoram... ) a určený je predovšetkým žiakom 7. – eho a 8. – eho ročníka ZŠ a žiakom sterdných škôl bezohľadu na smer a vek.

Na nasledovných linkoch sú dané všetky návody za účasť na súbehu:
www.sigurnetica.com
http://www.sigurnetica.com/nagradni-konkurs/
http://www.sigurnetica.com/nagradni-konkurs/literarni-rad/
http://www.sigurnetica.com/nagradni-konkurs/umetnicka-fotografija/
http://www.sigurnetica.com/nagradni-konkurs/film/

Citaty

Keby moje srdce vedelo hovoriť, rozpravalo by iba o tebe. Keby vedelo kracat, utekalo by za tebou. No ono vie iba biť a preto bije pre teba.
Lier

Jan Čajak Základná Škola

Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

 

Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

     Po príchode na Dolnú zem do Vojvodiny, predkovia dnešných Petrovčanov boli zatažení početnými problémami a starosťami. I napriek tomu, dávali dôraz na gramotnost svojich detí a zmohli sily, aby hned' po príchode na tieto priestory už roku 1745 otvorili školu s jednou triedou a jedným učitelom.

Plechovka k plechovke = 34.544 plechoviek

Aj tohto roku sa žiaci našej školy zúčastnili akcie „Limenka po limenka“ organizácie ReCan a na konci školského roku (a zároveň aj na konci akcie) sa ukázalo, že naši žiaci boli výnimoční  v  zbere plechoviek. Záver akcie a vyhlásenie víťazov bolo  5. júna na Deň ochrany životného prostredia.  Žiaci našej školy zozbierali  úhrne 34.544 plechoviek, vlastne  487 kg tejto suroviny na recyklovanie.

Čajakovský čaroslov

S veľkým potešením Vás informujeme, že vyšlo 5. číslo internetového Čaroslovu, jedinečného časopisu žiakov slovenských škôl vo Vojvodine, ktoré je venované Jánovi Čajakovi.

 

Aktuálne číslo je tematické a nesie sa v duchu osláv 150. výročia narodenia (2013) a 70. výročia umrtia (2014) zaslúžileho učiteľa, spisovateľa, redaktora, ústrednej osobnosti kultúrnej a osvetovej aktivity vojvodinských dolnozemských Slovákov - Jánovi Čajakovi.

Vernisáž výstavy ilustrácií pre detské knihy slovenských výtvarníkov

Vo štvrtok 8. mája 2014 o 16,00 hodine v hale Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci bola vernisáž  výstavy ilustrácií  pre detské knihy slovenských výtvarníkov, ktorí boli odmenený na Bienale ilustrácií Bratislava  1967-2013. Pri tejto príležitosti školu navštívila delegácia Bibiany, medzinárodneho domu umenia pre deti z Bratislavy na čele s pánom riaditeľom Ing. Petrom Tvrdoňom. Vzácni hostia do žiackej knižnice priniesli niekoľko desiatok  kníh od slovenských vydavateľstiev. VÝSTAVA SA USKUTOČNILA  POD ZÁŠTITOU PÁNA MIROSLAVA LAJČÁKA PODPREDSEDU VLÁDY A MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Na organizácii výstavy sa podieľali: Bibiana medzinárodný dom umenia pre deti z Bratislavy, Matica slovenská v Srbsku a Galéria Babka z Kovačice za čo im patrí úprimná vďaka. Naši žiaci a pedagógovia  mali nekaždodenný zážitok zoznámiť sa s ocenenými ilustráciami detských kníh súčasných výtvarníkov zo Slovenskej republiky.

 

 

Info


.

 • Seminár pre žiakov

  Seminár pre žiakov

 • Dorast Červeného kríža

  Dorast Červeného kríža

 • Detský zväz

  Detský zväz

 • Osobný preukaz školy

  Osobný preukaz školy

Seminár pre žiakov

Seminár pre žiakov

KOMPARÁCIOU  K  LEPŠIEMU  VÝSLEDKU

II. seminár pre žiakov - členov redakcií školských časopisov

 

         V sobotu 13. novembra 2010 v priestoroch ZŠ Jána Čajaka V Báčskom... Read more...

Dorast Červeného kríža

Dorast Červeného kríža

DČK na Základnej škole Jána Čajaka pôsobí ako pobočka Obecnej organizácie ČK Báčsky Petrovec. Rôzne aktivity sa realizujú podľa vopred určeného plánu a programu na danný školský rok s cieľom edukácie a vzdelávania žiakov v doméne zásad a princípov ČK.

Read more...

Detský zväz

Detský zväz

Detskýzväz Základnej školy Jána Čajaka je výchovno- vzdelávacia a spoločenská organizácia detí našej školy. Založený je 05. októbra 1990. roku. Zoskupuje deti od I. po VIII. ročník počas voľného času. Všetci žiaci sú členovia DZ.

Každoročne sa realizujú rôzne aktivity podľa vopred vypraco... Read more...

Osobný preukaz školy

Osobný preukaz školy
Základná škola Jána Čajaka v Petrovci je jedna z najväčších škôl so slovenskou vyučovacou rečou  mimo hraníc Slovenskej repuliky.
Jestvuje viac ako 260 rokov a od roku 1958 nesie meno nášho slovenského učiteľa, spisovateľa, publicistu a národovca Jána Čajaka.... Read more...
Previous
Next