Oznámenie


Najnovšie číslo časopisu okienko môžete si pozrieť aj v elektronickej forme.

Citaty

Život je škola, v ktorej neúspech je lepším učiteľom ako úspech.
Süleyman I.

Jan Čajak Základná Škola

Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

 

Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

     Po príchode na Dolnú zem do Vojvodiny, predkovia dnešných Petrovčanov boli zatažení početnými problémami a starosťami. I napriek tomu, dávali dôraz na gramotnost svojich detí a zmohli sily, aby hned' po príchode na tieto priestory už roku 1745 otvorili školu s jednou triedou a jedným učitelom.

Petrovskej základnej škole Cena obce

Pri príležitosti Dňa Obce Báčsky Petrovec dnes predpoludním položili kvety k pomníku padlým bojovníkom a podpísali zmluvu o priateľstve a partnerstve s mestom Martin zo Slovenska. Napoludnie usporiadali slávnostné zasadnutie Zhromaždenia obce, na ktorom udelili najvyššie obecné vyznamenania. Verejné športové uznania za rok 2014 získal Volejbalový klub Kulpín z Kulpína a mladí tenisti Luka a Lea Rupnjakovci z Maglića. Cenu obce v tomto roku získala 270-ročná Základná škola Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca. Večer v Galérii Zuzky Medveďovej bola vernisáž obrazov akademického maliara Štefana Pavelku, čestného občana obce Krajné a petrovského rodáka, pri príležitosti jeho nedožitých 85. narodenín.

Detský týždeň – dobročinnosť nikdy dosť

 Padajú listy v záhrade, v lese. A každý list nám rozprávku nesie.

Jeden o jari, druhý o lete, že prišla jeseň, o tom už viete.

 

Tak každoročne z jesene, práve v dňoch Detského týždňa, žiaci a učitelia základnej školy Jána Čajaka poriadajú koncert humanitárneho charakteru.

Vzdelávanie za mier

Prevencia násilia v multietnických školách vo Vojvodine je vzdelávací projekt, ktorý sa realizuje v rámci globálneho partnerstva krajín západného Balkánu (GPPAC). Vo Vojvodine je do neho zapojených šesť škôl, medzi ktorými je aj Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Projekt finančne podporuje Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Belehrade a jeho cieľom je oboznamovanie učiteľov a žiakov so súčasnými metódami prevencie násilia. Včera vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec zorganizovali preto tribúnu pod názvom Cesta k bezpečnej škole – prevencia násilia cestou vzdelávania za mier. Pripravili ju predstavitelia Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja Republiky Srbsko, Ministerstva školstva Čiernej Hory ako i predstavitelia mimovládnej organizácie Nansen Dialogue Centre Serbia a Nansen Dialogue Centre Montenegro.

 

Info


.

  • Dorast Červeného kríža

    Dorast Červeného kríža

  • Detský zväz

    Detský zväz

  • Osobný preukaz školy

    Osobný preukaz školy

Dorast Červeného kríža

Dorast Červeného kríža

DČK na Základnej škole Jána Čajaka pôsobí ako pobočka Obecnej organizácie ČK Báčsky Petrovec. Rôzne aktivity sa realizujú podľa vopred určeného plánu a programu na danný školský rok s cieľom edukácie a vzdelávania žiakov v doméne zásad a princípov ČK.

Read more...

Detský zväz

Detský zväz

Detskýzväz Základnej školy Jána Čajaka je výchovno- vzdelávacia a spoločenská organizácia detí našej školy. Založený je 05. októbra 1990. roku. Zoskupuje deti od I. po VIII. ročník počas voľného času. Všetci žiaci sú členovia DZ.

Každoročne sa realizujú rôzne aktivity podľa vopred vypraco... Read more...

Osobný preukaz školy

Osobný preukaz školy
Základná škola Jána Čajaka v Petrovci je jedna z najväčších škôl so slovenskou vyučovacou rečou  mimo hraníc Slovenskej repuliky.
Jestvuje viac ako 260 rokov a od roku 1958 nesie meno nášho slovenského učiteľa, spisovateľa, publicistu a národovca Jána Čajaka.... Read more...
Previous
Next